Transport GRATUIT

Reglementari cu privire la operarea si procesarea datelor

REGLEMENTĂRI CU PRIVIRE LA OPERAREA ȘI PROCESAREA DATELOR

1. Scopul Reglementărilor

Scopul acestor Reglementări este asigurarea protecției datelor și a politicii privind confidențialitatea ale companiei Severus Europe SRL. (adresa: 6723 Szeged, Szilléri sgt. 38/A 3/10., număr de înregistrare: 06-09-020815, autoritatea competentă cu înregistrarea: Tribunalul din Szeged în calitate de Tribunal Comercial, cod de identificare fiscală: 24803474-2-06, număr de TVA UE: HU24803474 ).

Scopul acestor Reglementări este asigurarea că serviciile furnizate de Furnizor (în toate aspectele lor) respectă drepturile și libertățile fundamentale ale Clienților, cu precădere confidențialitatea în cursul procesării datelor personale (protecția datelor) indiferent de naționalitatea sau locul de reședință ale acestora.

2. Informații cu privire la operatorul de date

Nume:

Severus Europe KFT.

Adresă:

6723 Szeged, Szilléri sgt. 38/A 3/10

Număr de telefon:

0312 294 641

E-mail:

office@coolvision.ro

Cod de identificare fiscală:

HU24803474

3. Natura datelor personale solicitate

3.1. Comandă. În momentul plasării unei comenzi, Utilizatorul este obligat să furnizeze următoarele date personale:

- nume,

- adresa personală de e-mail,

- numele și adresa de facturare și de livrare/transport (nume, stradă, număr, oraș, cod poștal),

- număr de telefon

3.2. Date salvate tehnic în cursul operării sistemului: date legate de computerul Utilizatorului, generate la utilizarea serviciului și care sunt înregistrate de sistemul de operare de date ca rezultat automat al procesului technic. Datele înregistrate automat sunt înregistrate în mod automat de sistem fără a fi nevoie ca Utilizatorul să autorizeze operațiunea sau să întreprindă o anumită acțiune la conectare/deconectare. Aceste date nu pot fi asociate cu alte date personale ale Utilizatorului – cu excepția cazurilor obligatorii din punct de vedere legal. Datele pot fi accesate doar de către operatorul de date.

4. Temei juridic, scop și modalitate de operare a datelor

4.1. Procesarea datelor se bazează pe declarația voluntară informativă a Utilizatorilor cu privire la conținutul disponibil pe website-ul www.optiline.co.uk (denumit în continuare: website-ul). Declarația constă în consimțământul explicit al Utilizatorilor pentru procesarea datelor personale furnizate în cursul utilizării website-ului. Articolul a), Secțiunea 5.§ (1) CXII din legea din 2011 (Actul privind confidențialitatea datelor personale) privind autodeterminarea informațională și protecția datelor oferă temeiul juridic pentru contribuția voluntară a Utilizatorului.

Cu privire la anumite aspecte ale procesării datelor, Utilizatorul își dă consimțământul prin utilizarea website-ului, ca urmare a înregistrării și furnizării voluntare a datelor respective.

4.2. Scopul operării datelor este de a furniza serviciul disponibil pe website. Furnizorul stochează datele furnizate de Utilizator dintr-un motiv anume – exclusiv pentru finalizarea comenzii și, ulterior, pentru a face dovada termenilor unui eventual contract.

4.3. Datele înregistrate în mod automat sunt menite să producă statistici, să dezvolte sistemul informatic și să protejeze drepturile Utilizatorilor.

4.4. Operatorul de date nu poate utiliza informațiile personale furnizate în alte scopuri decât cele stabilite în aceste secțiuni. Datelor personale pot fi divulgate unui terț sau autorităților doar cu consimțământul prealabil al Utilizatorului; în afara cazului când legea prevede altfel.

4.5. Operatorul de date nu controlează datele personale furnizate. Corectitudinea datelor furnizate cade exclusiv în responsabilitatea persoanei care le pune la dispoziție. Când un Utilizator introduce o adresă de e-mail, își asumă responsabilitatea că doar el este beneficiarul adresei respective. În ceea ce privește această responsabilitate, Utilizatorul care a înregistrat adresa de e-mail este singurul răspunzător pentru intrările efectuate cu adresa respectivă de e-mail.

5. Termenul de păstrare a datelor

5.1. Operarea datelor personale începe în momentul în care Furnizorul primește o comandă și se încheie în momentul în care se șterge comanda. În cazul datelor neobligatorii, acestea vor fi operate până în momentul în care sunt șterse. Înregistrarea poate fi anulată de către Utilizator sau de către Furnizor în orice moment în baza termenilor specificați în Condițiile Contractuale Generale (CCG).

5.2. Prevederile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor cu privire la păstrarea datelor prevăzute în legislație (ex. dreptul contabil), precum și procesarea datelor din comenzile plasate pe site sau datele puse altfel la dispoziție.

6. Disponibilitatea datelor, transferul datelor, procesarea datelor

6.1. Datele sunt în principal accesibile Furnizorului și personalului acestuia, însă aceștia nu le pun la dispoziția altor persoane și nu le transferă terților.

6.2. Pentru operarea sistemului informatic aferent, finalizarea comenzii, gestionarea soluționării, Furnizorul poate utiliza serviciile unei alte părți (ex. un operator de sistem, o companie de transport, un contabil, etc.) Furnizorul nu este responsabil pentru practicile privind operarea de date ale acestor părți externe.

Procesatori de date externi:

Numele companiei

Adresă

Domeniu de activitate

Rókusi Szám-Szolg Bt.      

6723 Szeged, Kukovecz Nana utca 10.

Contabilitate

GLS Hungary KFT

2351Alsónémedi, Európa u. 2.

Transport

GLS Romania S.R.L.

557260 Brașov, Parc Industrial Șelimbăr, f.n, DN1.

Transport

6.3. În plus față de cele menționate anterior, datele personale ale Utilizatorului pot fi transferate doar dacă este obligatoriu din punct de vedere legal sau cu consimțământul Utilizatorului.

7. Drepturile Utilizatorului și opțiuni de exercitare

7.1. Utilizatorul are în orice moment dreptul de a solicita informații cu privire la datele personale operate de Furnizor și de a le modifica conform CCG. De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor în conformitate cu opțiunile descrise în această secțiune.

7.2. La solicitarea Utilizatorului, Furnizorul oferă informații cu privire la datele operate, scopul, temeiul legal și termenul de păstrare a datelor, precum și persoanele care primesc sau au primit aceste date și din ce motiv. Furnizorul va pune la dispoziție informațiile solicitate în scris în termen de 30 de zile de la transmiterea cererii.

7.3. Utilizatorii își pot exercita drepturile la următoarele detalii de contact:

Adresă:

Severus Europe KFT.

6723 Szeged, Szilléri sgt. 38/A 3/10

E-mail:

office@coolvision.ro

Clientul poate contacta Furnizorul dacă are orice întrebări sau observații cu privire la procesarea datelor la datele de contact menționate în paragraful 7.3.

7.4. Utilizatorul are dreptul în orice moment să solicite rectificarea sau ștergerea datelor înregistrate incorect.

7.5. Conform Actului privind Confidențialitatea și a Codului Civil (Act IV din 1959), Utilizatorul își poate apăra dreptul în justiție și poate notifica Autoritatea Națională de Protecție a Datelor și Informare (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) cu privire la practicile legate de operarea datelor ale operatorului de date.   

7.6. Dacă Utilizatorul a furnizat informațiile unui terț în timpul înregistrării și pentru a utiliza serviciile Furnizorului sau a adus orice prejudicii site-ului în cursul utilizării, Furnizorul poate cere daune-interese împotriva Utilizatorului. În acest caz, Furnizorul va acorda asistență în orice mod disponibil autorităților de aplicare a legii pentru a determina identitatea autorului infracțiunii.

8. Utilizarea adreselor de e-mail

8.1. Furnizorul acordă deosebită atenție legalității utilizării adreselor de e-mail pe care le administrează, de aceea acestea sunt utilizate doar în scopurile menționate în continuare (pentru transmiterea newsletterelor, informațiilor sau reclamelor).

8.2. Administrarea adreselor de e-mail servește în principal la identificarea Utilizatorului, finalizarea comenzilor și păstrarea contactului cu Utilizatorul pe parcursul utilizării de către acesta a serviciilor Furnizorului (email-urile sunt trimise în principal cu acest scop).

8.3. În anumite cazuri, Furnizorul trimite Clienților informații cu privire la modificările aduse CCG și altor servicii similare ale Furnizorului în format electronic prin intermediul email-ului. Utilizatorii nu se pot dezabona de la primirea acestor notificări, însă Furnizorul nu utilizează aceste notificări în scopuri publicitare. 

8.4. Furnizorul trimite email-uri în scop publicitar (newslettere) la adresele de email furnizate în momentul înregistrării doar cu acordul explicit al Utilizatorului și în cazurile și în modurile stabilite de legislație. Utilizatorul se poate dezabona de la newsletter în orice moment dând clic pe link-ul care se regăsește la finalul newsletter-ului.

9. Cookie-uri

Furnizorul sau furnizorii de servicii externi desemnați vor utiliza un fișier de mici dimensiuni de date (așa-numitele cookies care oferă feedback) de pe computerul Utilizatorului pentru a oferi servicii personalizate. Dacă browser-ul Utilizatorului returnează un cookie salvat anterior, operatorul de cookie-uri poate asocia datele salvate când Utilizatorul vizitează website-ul cu cele din trecut, dar doar cu privire la propriul conținut.

Furnizorul folosește cookie-uri de la următorii furnizori de servicii externi:

- Google Analytics

- Facebook Pixel

- OptiMonk (cookie-uri care îmbunătățesc rata de conversie)

- e-dognet (cookie partener afiliat)


Furnizorul folosește următoarele cookie-uri:

-    Cookie-uri de sesiune: cookie-urile de sesiune sunt șterse automat după vizita Utilizatorului. Aceste cookie-uri sunt create pentru a ajuta site-ul Furnizorului să funcționeze mai eficient și sigur, astfel încât sunt esențiale pentru ca anumite caracteristici ale site-ului sau alte aplicații să funcționeze corect.

-    Cookie-uri persistente: Furnizorul folosește și cookie-uri persistente pentru a oferi o experiență mai bună și mai utilă utilizatorului. Aceste cookie-uri sunt stocate în dosarul de cookie-uri al browserului pentru o perioadă mai lungă. Durata depinde de setările aplicate în browser.

-    cookie transmis când Utilizatorul vizitează magazinul online la  www.coolvision.ro

-    cookie transmis în urma vizualizării unui produs/unor produse

-    cookie transmis în momentul plasării unui articol în coș

-  cookie necesar pentru plasarea unei comenzi: Când Utilizatorul a comandat unul sau mai multe produse din magazinul online

-    cookie de siguranță

Serverele externe oferă ajutor pentru calcularea vizitatorilor website-ului și alte analize independente ale utilizării website-urilor și ale calității traficului (Google Analytics). Operarea datelor poate furniza informații detaliate cu privire la administrarea măsurătorilor pentru Utilizator.( www.google.com/analytics/)

Meniul “Help” în bara de meniu a majorității browserelor web oferă informații cu privire la browserul Utilizatorului:

-    cum să dezactivezi cookie-urile,

-    cum să accepți cookie-uri noi,

-    cum să permiți browserului să plaseze un nou cookie sau

-    cum să blochezi alte cookie-uri.

Dacă Utilizatorul nu dorește ca datele sale să fie măsurate în felul de mai sus de către Google Analytics, Facebook Pixel, OptiMonk, edognet, poate instala următorul instrument de blocare în browser.

Pagina web utilizează Google Adwords și coduri de remarketing din Facebook. Acestea sunt create pentru a ne ajuta să găsim vizitatori pe alte site-uri din rețeaua Google Display și în feed-ul Facebook prin  campanii de remarketing. Campaniile de remarketing utilizează un cod pentru a plasa cookie-uri care să identifice utilizatorii.

10. Alte prevederi

10.1. Sistemul Furnizorului poate colecta date cu privire la activitatea utilizatorilor care nu poate fi asociată cu alte date furnizate de Utilizatori în momentul plasării comenzilor, sau cu date generate de alte site-uri sau servicii.

10.2. În toate cazurile în care Furnizorul intenționează să utilizeze datele furnizate în alte scopuri decât scopul colectării inițiale de date, acesta va informa Utilizatorul cu privire la acest lucru și va obține acordul acestuia sau îi va oferi posibilitatea să interzică utilizarea datelor colectate.

10.3. Furnizorul se angajează să asigure securitatea datelor și să ia toate măsurile tehnice care să asigure protecția datelor înregistrate, stocate sau administrate și să depună orice eforturi pentru a preveni distrugerea, utilizarea neautorizată sau un conflict legat de date. De asemenea, Furnizorul se angajează să solicite oricărui terț căruia îi pot fi transmise datele să respecte această obligație.

10.4. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste reglementări, notificând Utilizatorii în prealabil cu privire la această modificare. După intrarea în vigoare a modificării, Utilizatorul aprobă termenii reglementărilor prin utilizarea serviciului.